Select Page

Välkommen till Spatialiteter!

Sajten innehåller information och resurser som är relaterade till GIS (geografiska informationssystem) och den upprätthålls av Romi Rancken.

Welcome to Spatialities!

This site contains information and resources related to GIS (geographical information systems) and it is it maintained by Romi Rancken.