Georeferering

Georeferering av rasterbild
Inskannade papperskartor, flygbilder mm. kan användas i ett GIS-program om man georefererar (georegistrerar) dem så att de får rätt koordinater. För detta behövs antingen en referenskarta eller referenspunkter. Här visas hur man använder en referenskarta (terrängdatabasen).
[hr]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *