Select Page

Hemuppgift 1/2017

a) Visualisera befolkningsdata

Uppgiften baserar sig på vektoranalys och går ut på att göra en liten demografisk analys av ett visst segment av befolkningen inom en 60 km radie från en viss punkt, på basis av de befolkningsdata som finns i Paavo, (Statistikcentralens demografiska statistik för postnummerområdena i Finland).

Du kan utnyttja den shapefil som finns i GIS-mappen på servern som utgångsmaterial. Om du gör övningen hemma, kom ihåg att kopiera alla filer som hör till kartskiktet från servern.

  • Sök upp postnummerområdet med postnumret 32300 MELLILÄ
  • Rita in en punkt där, buffra punkten med 60 km. Gör buffertområdet genomskinligt men färga gränslinjen röd.
  • Klipp postnummerskiktet med bufferten. Räkna i attributtabellen ut följande:
    1. Hur många barn under 16 år bor det på området? (Vi räknar med att barnen bor jämnt utspridda på postnummerområdena, vilket förstås inte är helt korrekt.)
    2. Vilket är förhållandet mellan personer över 65 år och barn under 16 år på området? Gör ett cirkeldiagram på kartan där förhållandet syns.
  • När du är klar, zooma in till en lagom skala och gå till File – Export Map och välj PNG som filformat och ändra filnamnet till Postnummerstatistik
  • Spara filen och skicka den per epost till Romi, romi.rancken@gmail.com. I epostmeddelandet skriver du in hur många barn under 16 år det finns inom bufferten.

b) Kartfönstret (Paikkatietoikkuna)

Öppna karttjänsten Kartfönstret i en webbläsare. Välj lagren Höjd – Terrängskuggning och Skyddade områden – Fornlämningar . Zooma in på ett område som du känner väl till, så att det syns någon eller några fornlämningar på kartan. Lägg till en markör vid en av fornlämningarna och skapa en länk och skicka länken till Romi i samma epostmeddelande som i uppgift a).

Bekanta dej också annars gärna med vad som finns i Kartfönstret!