KML

Här är ett urval av KML/KMZ-filer som kan öppnas med Google Earth. De är avsedda för demonstrationer om vad man kan göra med Google Earth.

 

Georegistrerad karta, platsmärken med bild och text, flytande foton

Spår insamlat med mobiltelefon

Platsmärken med audio

Resa med rutt och bilder

Animerade platsmärken, fågelinfluensaepidemin

Vindkraftsanalys, 3D-objekt gjorda med SketchUp

Kommenterad rutt

Träd på campusområdet – finns även i AR (Layar)

Detaljplan för Rävnäsområdet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *