Ritning/redigering

Enkel ritning i ArcMap

Hur man ändrar koordinatsystemet för ett tomt projekt, tar in en bakgrundskarta via WMS och skapar punkt-, linje- och polygonskikt i Catalog, ritar i dem i ArcMap och sätter in värden i attributtabellerna.
[hr]
Rita med geoobjekt i ArcMap

Hur man ritar med hjälp av de nya ritningsrutinerna i ArcGIS 10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *