Select Page

Den inriktning inom jordbruket som kallas precisionsodling har inte ännu slagit igenom i Norden. Det här beror främst på att kostnaderna för de investeringar som krävs har varit höga och en enskild gårds jordbruksareal relativt liten. I USA däremot växer intresset för precisionsodling snabbt just nu, främst tack vare utvecklingen inom sensor- och UAV-tekniken. Man bedömer att jordbruket kommer att vara en av de sektorer där obemannade luftfarkoster – UAVs – kommer att användas allra mest inom de närmaste åren.

Den kommersiella UAV-marknadens värde i USA i dollar

Resten av världen kommer säkert efter, vilket betyder att den precisionsodlingsinriktade UAV-businessen kommer att vara på miljardnivå, globalt sett, inom några år.

Priset på UAV-farkoster av fastvinge- och multirotortyp har sjunkit snabbt de senaste åren, men det har också priset på de sensorer som behövs för att farkosten ska kunna göra någon nytta. Enkla, små kameror av GoPro-typ har länge haft ett överkomligt pris, men de är av begränsat värde om man vill få en uppfattning om till exempel grödans hälsotillstånd och variationen inom och mellan olika odlingsskiften. Då behövs sensorer som känner av den infraröda (IR) delen av ljusets spektrum.

Det går faktiskt att bygga om en vanlig kamera till en IR-kamera, och den tekniken har använts i ganska stor utsträckning eftersom det har varit en billig lösning. Men de specialsensorer som behövts för att få ett liknande resultat som till exempel Landsat-satelliterna eller EU:s nya Sentinel 2-satellit kan erbjuda har kostat tiotusentals euro och varit för stora för att transportera på en liten UAV.

Till dem som utvecklat UAV-anpassade sensorer hör, förutom föregångaren TetraCam, franska Airinov som har haft en sensor på marknaden med 4 kanaler, specialbyggd för analys av grödor. Priset är ännu något avskräckande.

sensor_verti1

Airinovs sensor med 4 kanaler, pris ca 13 000 €

År 2014 com MicaSense ut med en liknande version, RedEdge, men till halva priset. Året efter kom Peau Productions ut med sin Mapir-serie av lätta och billiga sensorer av GoPro-storlek. Priset (inklusive moms i Finland) är så lågt som 400 €, men för bra funktion behövs helst minst två stycken för att fånga de intressanta våglängderna. Nackdelen med Mapir-kamerorna är att de inte har en inbyggd GPS, vilket gör analysen av bilderna mera tidskrävande.

Det senaste på UAV-sensorfronten hände denna vecka, då en ny sensor tillverkad av Parrot presenterades av ett konsortium bestående av bland annat MicaSense och Airinov. Nu har man ytterligare halverat priset på en professionell UAV-sensor och erbjuder sensorn Sequoia för 3200 €. Också den är inriktad på jordbruket, men kan troligen få användning inom skogsbruket och miljösektorn också. Sequoia har en inbyggd GPS och också en solskenssensor som mäter den inkommande solstrålningen, vilket är viktigt för att kunna göra en mera exakt analys. Och vikten? 107 gram. Tala om miniatyrisering!

sequoia-graph-lg-2