Select Page

Jag bekantade mej första gången med GIS-programmet Manifold i början av 2000-talet när version 5.0 kom ut. De tidigare versionerna hade inte hanterat rasterdata, så det var litet opraktiskt. Men version 5 var ett stort steg framåt: vektordata, rasterdata, och hela projektet i en enda fil! När man kom från ArcView (som det då hette) fick man tänka om. Olika typer av vektordata i samma lager? No problem. Ctrl+C – Ctrl+V för att klippa och klistra objekt inom och mellan lager? No problem.

Manifold 5 (och 6 och 7 och 8) var så bra att det blev det viktigaste GIS-verktyget för mej och Daniela Hellgren, som då jobbade på GIS-labbet vid Novia i Ekenäs. Men plötsligt, för 10 år sedan eller så, så kom det inga nya versioner, bara små uppdateringar för att programmet skulle hänga med i den allmänna utvecklingen av Windows. Åren gick och jag slutade använda Manifold, tämligen säker att det gått i graven trots vissa rapporter om att det skedde ett tekniskt utvecklingsarbete i bakgrunden, nånstans.

För några år sedan, efter nästan ett decennium av nära nog tystnad, började det hända. Företaget bakom Manifold lanserade Radian, en spatial databas som utnyttjar grafikkortets många processorer för att göra vissa beräkningar oerhört mycket snabbare än vad normala GIS-program klarar av. Men det var fortfarande inget GIS-program. Nå, jag började följa med vad som hände och småningom började man sälja Radian – billigt, precis som Manifold. Sedan återuppstod namnet Manifold i form av Manifold Future – nu började det redan likna ett GIS-program, men med bara några ynkliga knappar i gränssnittet. Det gällde att vara SQL-guru för att ha nån större nytta av programmet. Men sedan uppenbarade sig Manifold 9 som fågeln Fenix ur askan!

En intressant sak som visar just hur bra Manifold 8 var, är att det fortfarande säljs, parallellt med 9. Jag köpte båda programmen för ett år sedan eller så, och det var med viss nostalgi jag öppnade Manifold 8, en mycket bekant miljö och fortfarande fullständigt funktionsdugligt. Orsaken till att den äldre versionen finns kvar är att det finns ett antal flitiga användare runt om i världen som ännu saknar vissa funktioner i version 9, det har tagit tid att bygga upp det nya gränssnittet och funktionerna och Manifold 9 är långt ifrån färdigt ännu. Jag gissar att det inom 2020 kommer att ha kommit så långt att man kan begrava version 8.

Nu gäller det då för Manifold att slå sig fram i en värld där ESRI fortfarande dominerar, men där det kommit en ny grabb på gatan i och med QGIS. Priset på QGIS är oslagbart eftersom programmet är gratis, och funktionerna är imponerande och växer hela tiden. Själv har jag använt mest QGIS de senaste åren. Open source-stämpeln ger också sympatipoäng. Men företaget bakom Manifold litar på att deras fruktansvärt snabba databas kombinerat med ett (för kommersiella program) oslagbart pris som just sänktes till USD 95, ska vinna tillbaks de kunder de förlorat under årens lopp, och många nya med dem. Det kan faktiskt lyckas, om användargränssnittet utvecklas så att programmet inte bara tilltalar GIS-nördar utan en större allmänhet. GIS-marknaden är ju nu mycket större och bredare än när Manifolds första version såg ljuset.

En sak som underlättar för den potentiella användaren är den omfattande och väl uppbyggda hjälpen, och den videokanal på Youtube där det publiceras nya videor så fort nya funktioner finns att tillgå. Det lönar sig att bekanta sig med dem. Och ja, Manifold har en gratisversion, Manifold Viewer vars enda begränsning är att man inte kan spara projekt.

Manifolds Youtubekanal

Manifold Viewer