Select Page

Vad får man om man kombinerar en karta, PowerPoint och internet? En berättelsekarta.

Berättelsen har alltid varit ett grundläggande inslag i den mänskliga kulturen. Som med mycket annat, har också en stor del av berättandet professionaliserats och kommersialiserats, även om det dagliga berättandet som utgör ett kommunikativt kitt mellan människor fortfarande lever kvar – mer och mer digitaliserat, dock.
I dagens arbetsliv har man också på många håll insett att berättandet – “story telling” – ofta är ett bättre sätt att inspirera människor att nå gemensamma mål än genom skrivna strategier, målsättningar och direktiv.

Sedan 1990-talet har PowerPoint och liknande program använts för att förmedla eller stöda berättelser, både  businessvärlden, undervisning och presentation av t.ex. forskning. PowerPoint är troligen ett av de mest missbrukade digitala verktygen vi har. I stället för att använda programmet för att tillföra en ny, visuell dimension till en berättelse med en betydligt elegantare teknik än 1900-talets dia- och filmprojektorer, fyller man sida efter sida med text, uppdelade i ett oändligt antal punkter. Kanske namnet på programmet borde var PowerStory i stället för PowerPoint för att leda användaren på rätt väg?

Ett berätta med hjälp av kartor är en gammal tradition. Kartor föder fantasin och återkallar minnen. De hjälper också till att konstruera de mentala kartor som vi behöver för att förstå och navigera i verkligheten. Kartproduktion var tidigare en tidskrävande och därmed dyr verksamhet. Idag har vi gratis tillgång till ett stort antal elektroniska kartor och om ingen av dem motsvarar våra behov, kan vi snabbt kombinera olika kartor med varandra och lägga till det vi vill. Det att temat “geomedia” har dykt upp i grundskolans läroplan visar hur grundläggande man ansett att den digitala kartkunskapen nuförtiden är.

De digitala verktyg vi har tillgång till kan ofta användas och kombineras kreativt på många sätt, och därmed tillföra nånting av värde. Story Maps – berättelsekartor är ett bra exempel på det här. Genom att kombinera de ovan nämnda teknikerna får vi ett nytt slags berättelseverktyg som kan stå för sig själv eller användas som stöd för en presentation.
Det har redan i över ett decennium funnits flera olika verktyg som man kan använda för att bugga olika slags berättelsekartor. Inbyggt i Google Earth finns till exempel ett som tillåter en berättare att banda in en berättelse, samtidigt som betraktaren flyttas från plats till plats på den virtuella globen.

Det är ändå ESRI:s StoryMaps som erbjuder den mest mångsidiga plattformen för berättelsekartor. Utvecklingen av plattformen har pågått i 10 år, och man har nyligen introducerat version 2, som är ännu mer användarvänlig än tidigare. StoryMaps snurrar i ESRI:s ArcGIS Online-moln, och vad som är både förvånande och glädjande är att det går att skapa ett gratis konto där man kan bygga sina egna berättelsekartor, och också vanliga kartor. Det är bara för vem som helst att börja bygga berättelsekartor, jag kommer själv att börja använda ArcGIS Online och berättelsekartor mer efter hand.

Ett utdrag ur en berättelsekarta som visar vilket inflytande åldersstrukturen i olika delar av USA kan ha på vilka regioner som drabbas värst av coronaviruset.