Select Page

Med den här koden kan man sätta in en teckenförklaring eller logo (Screen overlay) i Google Earthfönstret:

<ScreenOverlay id=”legend”>
<name>Teckenförklaring för skogstyper</name>
<description>Teckenförklaring</description>
<Icon><href>http://forstex.fi/files/skogstyp.PNG</href></Icon>
<overlayXY  x=”0″ y=”.055″ xunits=”fraction” yunits=”fraction”/>
<screenXY  x=”0″ y=”.055″ xunits=”fraction” yunits=”fraction”/>
<rotation>0</rotation><size x=”0″ y=”0″ xunits=”pixels” yunits=”pixels”/>
</ScreenOverlay>

Klistra in koden i Notepad eller motsvarande (inte Word), byt den kursiverade texten mot egna värden och spara med filändelsen .kml.
Observera att citationstecknen skall vara likadana hela vägen även om de kan se olika ut i din webbläsare.

Bildfilen måste skapas separat och laddas upp någonstans på internet.

Här är den kml/kmz-fil som är resultatet av den ovanstående koden.