Select Page

StoryMapping

Vad får man om man kombinerar en karta, PowerPoint och internet? En berättelsekarta. Berättelsen har alltid varit ett grundläggande inslag i den mänskliga kulturen. Som med mycket annat, har också en stor del av berättandet professionaliserats och kommersialiserats,...

Manifold 9 – äntligen

Jag bekantade mej första gången med GIS-programmet Manifold i början av 2000-talet när version 5.0 kom ut. De tidigare versionerna hade inte hanterat rasterdata, så det var litet opraktiskt. Men version 5 var ett stort steg framåt: vektordata, rasterdata, och hela...

GIS in Bioeconomy

Last year I was responsible for planning and piloting of two web based GIS courses related to bioeconomy, supported by a group of colleagues in a number of universities of applied science in Finland. This was done within the framework of the DLB project, hosted by...
Editing OpenStreetMap

Editing OpenStreetMap

This video shows how to edit OSM, a background map often used in GIS software, apps or web services. If you feel something is lacking from OSM, you can add it and get a better background map for yourself and others to use.