Select Page

Manifold 9 – äntligen

Jag bekantade mej första gången med GIS-programmet Manifold i början av 2000-talet när version 5.0 kom ut. De tidigare versionerna hade inte hanterat rasterdata, så det var litet opraktiskt. Men version 5 var ett stort steg framåt: vektordata, rasterdata, och hela...