Select Page

Buffring och klippning

Buffring och klippning
Buffring och klippning är ofta förekommande rutiner då man arbetar med vektordata.

 

 


Klippning med Intersect
Klippning med Intersect fungerar annorlunda än med Clip.