Select Page

Hemuppgift: Uträkning av sjövolym

 

Uträkning av Degersjöns volym

  1. Ladda ned filen Degersjon.zip från http://1drv.ms/1yRn9Dy, packa upp den och ladda sedan in skiktet Djupkurvor.shp i ArcMap
  2. Gör en DEM (använd Topo to Raster) utgående från Djupkurvor.shp och värdena i attributtabellens kolumn KORARV. Gör cellerna i rastret 10 m stora. Kalla skiktet Lakebottom.
  3. I interpoleringsprocessen extrapoleras också rastret utanför sjön. De områdena ska inte med i kalkylen, så använd Extract by Mask (som du hittar i verktygslådan Spatial Analyst Tools – Extraction) och Sjo.shp-skiktet för att klippa ut den del av rastret som utgörs av sjön.
  4. Kolla upp vad medeldjupet i sjön är genom att dubbelklicka på skiktet i innehållsförteckningen så du får fram Layer Properties och sedan välja fliken Source och kolla under Statistics.
  5. Nu har du ett raster som beskriver sjöbottnets nivåer. Du behöver ett skikt till som beskriver sjöns yta. Det kan göras på två olika sätt, antingen så att du använder verktyget Feature to Raster Sjo.shp eller så att du använder det skikt du skapade i punkt 3 och omklassificerar det (eller snarare skapar en omklassificerad kopia av det) så att alla celler får värdet 0. Följande punkt beskriver det senare alternativet.
  6. Använd verktyget Reclassify som finns i vertygslådan Reclass för att omklassificera bottenrastret till ett ytraster som skall ha värdet 0 (=vattenytan). För att göra detta, gå i Reclassify-fönstret till Classify, välj t.ex. Natural Breaks (Jenks) eller Equal Interval för att komma åt att ändra klassernas antal, ändra antalet till 1, klicka på OK och sätt New Values till 0. Kalla ytrastret Lakesurface.
  7. Använd sedan vertyget Surface Analysis – Cut/Fill som du hittar i Spatial Analysts verktygsbalk, under Surface Analysis. ”Before surface” är i ditt fall Lakesurface (som har värdet 0) och ”After surface” är Lakebottom. Låt Z-faktorn vara 1 och lämna cellstorleken som den är (10).
  8. När processen är genomförd har du ett rasterskikt med en attributtabell. Den rad som har det största värdet är den intressantaste (de andra innehåller bara interpolationsfel). Volymen är i kubikmeter. Är volymen ungefär den samma som du får då du multiplicerar sjöns medeldjup med dess areal?
  9. Spara din karta som pdf och skriv in sjöns volym på kartan. Skicka till romi.rancken@gmail.com och mnumers@abo.fi senast 4.3.