Select Page

Interpolering och rasteranalys

Interpolering och rasteranalys
Man kan producera ett raster med interpolerade värden utgående från ett vektorskikt med punkt- eller linjedata. Rastret kan sedan analyseras på många sätt med hjälp av ArcGIS-tillägget Spatial Analyst. Här visas hur man skapar en höjdmodell med hjälp av höjdkurvor, och hur man använder höjdmodellen för analys.
[hr]

 

En beskrivning av olika interpolationsmetoder som används i Spatial Analyst hittar du här.