Select Page

Google Earth

Google Earth – grunder
Google Earth är ett kraftfullare verktyg än många tror, och en av de produkter som definierar vad neogeografi är. I den här videon visas exempel på KML-kod och hur den kan redigeras samt hur man lägger till platsmärken (punkter), banor (linjer) och polygoner i Google Earth, och exporterar dem.Google Earth – import av data
Google Earth kan importera olika typer av data, såväl GPS-data som skannade kartor och kartskikt som producerats i professionella GIS-program. Den här videon visar hur man kan göra en grov georeferering av en rasterfil i Google Earth, hur man exporterar en georefererad fil från ArcGIS i KMZ-format och hur data producerat i Google Maps kan återanvändas i Google Earth.