Select Page

Koordinatsystem

Hantera koordinatsystemen i ArcMap
Arbetet i ArcMap försnabbas ofta betydligt om man gör valet av de s.k. projektionsfilerna smidigare. Här visas två metoder, i de flesta fall kan metod 2 rekommenderas (startar från position 6:40 i videon).
[hr]

Hantera koordinatsystemen i ArcMap (2)
I ett projekt i ArcMap kan man ha kartskikt med olika koordinatsystem. Ofta då man tar in ett nytt kartskikt med ett annat koordinatsystem än det som projektet använder krävs emellertid att man bekräftar vilken transformering som skall användas. Detta förklaras i den här videon, liksom också hur man permanent konverterar ett kartskikt från ett koordinatsystem/projektion till ett annat.