Select Page

Lägesbaserade urval

Lägesbaserat urval
Då man vill ha reda på vilka objekt som ligger inom ett visst avstånd från eller gränsar till andra objekt, faller innanför polygonobjekt eller har någon annan lägesbunden relation till objekt i samma eller andra kartskikt, använder man lägesbaserat urval – Select by location.