Select Page

Metadata

Metadata
Geografiska data som man har för avsikt att lagra för senare användning bör alltid förses med metadata, dvs. information om bl.a. vilka slags data datamängden innehåller, när och hur de producerats och för vilket ändamål. I ArcGIS produceras en del av dessa automatiskt, en del måste man lägga till manuellt. I den här videon visas hur det går till och här hänvisas också till standarden för geografiska metadata, JHS 177.
[hr]