Select Page

ÖPUGIS 2017

Efter kursen

 • vet du hur GIS används i samhället och vilken relevans GIS kan ha för dig och ditt arbete i framtiden
 • kan du hantera geografiska data genom att:
  • använda olika typer av datafiler och koordinatsystem
  • ladda ned gratis data från olika repositorier
  • använda professionella GIS-program (ArcMap, QGIS)
 • kan du producera geografiska data genom att:
  • rita
  • samla in data med en GNSS-mottagare
  • utföra olika slags GIS-analyser
 • kan du dela med dej av geografiska data i form av kartor och geomedia

 

Några välgjorda och belysande videor om hur GIS och GNSS har utvecklats och utnyttjas i samhället:

Episode 1
Episode 2
Episode 3
Episode 4