Select Page

Program 6-7.3 2015

Preliminärt program

 

Fredag

Genomgång av hemuppgiften

Google Earth Pro som GIS-plattform

Hydrologisk analys i ArcGIS/Spatial Analyst (länk till film)

Lördag

Bildrasteranalys – case Landsat/Åboregionen

Lidardata – en ny typ av GIS-data

QGIS som alternativ till ArcGIS, exempel på analyser.

Webbgis – huvudbetoning på ArcGIS Online

Slutuppgift