Select Page

Program 6-7.2.2015

Program för Fördjupningskurs i GIS vid CLL, 6-7.2.2015

FREDAG 6.2

18.00-19.30

Interpoleringstyper. Interpolering av vinddata från Hangö udd med olika metoder. Överföring av rasterdata till punkt. Synlighetsanalys. Vindatlas. MN/RR

19.30-20.30

Östersjödataanalys.  MN

 

LÖRDAG 7.2

9.30-10.30

Kostnadsraster/Shortest path. Åbotrakten, markdata. RR

10.30-11.30

Volymberäkning baserad på höjddata nedladdade från Lantmäteriverket. 3D-visualisering. RR

11.30-12

Paus

12.00-13.20

(Raster)analyser i QGIS 2.6

Zonal statistics. Runsala skogsdata, LMS:s höjdraster. RR

13.20-13.30

Hemuppgift. Uträkning av volymen för Degersjön.