Select Page

Program för grundkursen i GIS 14-15.11.2014

Fredag

18.00 Genomgång av hemuppgiften
18.15 Vektoranalys, case Palawan
19.45 Kartografi och layout
20.00 Var hitta GIS-data?

Lördag

09.30 GPS – teori
10.00 GPS – uteövning
11.00 Överföring av GPS-data till datorn. Google Earth.
11.30 Lunchpaus
12.00 QGIS – likheter och skillnader jämfört med ArcGIS.
Inladdning av GPS-data.
Användning av WMS-skikt.
Ritning mm.
 13.15  Presentation av hemuppgift