Select Page

Enkel symbolisering och etikettering

Enkel symbolisering i ArcMap

Produktion av en temakarta (koropletkarta) baserad på befolkningstalet i USA:s stater kombinerat med en symbolisering av städernas invånarantal i form av olika stora punkter. I punktskiktet tillämpas en definition query.[hr]

Enkel etikettering i ArcMap

Etikettering och ändring av etikettfält i attributtabellen. Ändring av typsnitt, användning av scale range.[hr]

Diagramkarta
Produktion av en diagramkarta med cirkeldiagram baserad på befolkningsdata.[hr]

Litet mer avancerad symbolisering
Symbolisering av linje- och punktskikt, rastrering. Att spara symboliseringen i en .lyr-fil.[hr]