Select Page

Slutuppgift mars 2015

Slutuppgift för fortsättningskursen i GIS vid CLL, mars 2015  RR/MvN

 

Slutuppgiften kombinerar flera olika analystyper och kräver olika slags konverteringar och ett konto på Google eller ArcGIS Online.

 

Uppgiften är att först höja vattenståndet i Östersjön med 7 meter, sedan beräkna en evakueringsrutt till en plats med rika virkesresurser och slutligen utreda hur mycket virke det finns inom en 1 km:s radie från den här platsen.

Resultatet skall laddas upp på ArcGIS Online eller Google My Maps.

 

Förberedande åtgärder

Ladda ned Lantmäteriverkets 2 m höjdmodell (korkeusmalli 2 m) för ett kust/strandområde där större delen av kartbladet består av land. Nedladdningssidan är här: https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta . Då du i tjänsten angett din epostadress får du inom en minut en länk till en zippad nedladdningsfil på ca 20 Mb. Packa upp den.

Ladda på samma sätt ned virkesvolymdata för samma område från Skogsforskningsinstitutets (METLA:s, eller nuförtiden LUKE:s) nedladdningstjänst http://kartta.metla.fi/valinta.html . Datasetet täcker ett mycket större område, men det spelar ingen roll. Datamängden du behöver är Koko puusto, runkotilavuus. Enheten är m3 per hektar och värdet 32266 (om det värdet förekommer i din karta) betyder i praktiken NoData vilket du bör beakta, annars blir symboliseringen dålig. Symbolisera så att du ser var det finns ett stort virkesförråd per hektar.

 

Analyser

Välj med rasterkalkylatorn ut det område i höjdrastret som ligger över 7 m över medelvattenståndet. Du får ett 1/0-skikt där områdena med värde 1 ligger på en höjd över 7 m. Konvertera rastret till polygoner. Symbolisera polygonerna så att de saknar färg i mitten, bara kantlinjen (=strandlinjen) behöver synas. Du kan använda symbolen Hollow för det här, men ändra kantlinjens färg till t.ex. rött.

Skapa ett lutningsraster (Slope) baserat på höjdrastret. Lutningsrasteret består av celler som innehåller cellens lutning i grader. Detta är “kostnaden”: ju mer det lutar, desto dyrare per meter.

Gör en Cost Path-analys så att du lägger startpunkten (kalla den t.ex. A) någonstans längs den nya strandlinjen och slutpunkten (B) i ett område som du i METLAs karta ser att innehåller rikligt med virke. Eftersom rastret innehåller många celler tar analysen litet tid för datorn att slutföra. Konvertera den resulterande rutten till vektorformat.

Skapa en cirkel med en radie på ungefär 1000 meter runt B med hjälp av cirkelverktyget i verktygsbalken Draw. Gör om grafiken till en polygon-shapefil (Convert Graphics to Features).

Använd Zonal Statistics-verktyget för att räkna ut summan av virkesvolymen inom den här cirkeln. Zonal statistics-verktyget producerar en tabell med statistik över rastervärdena i den delen av ett rasterskikt som sammanfaller med ett annat skikt, i det här fallet ditt polygonskikt (cirkeln). Ur tabellen framgår bl.a.  minimi- och maximivärden, men också summan av värdena och det är summan vi här är intresserade av. Efter att du kört Zonal statistics dyker tabellen upp i projektets innehållsförteckning. Högerklicka på den och välj Open så ser du värdena.

 

Uppladdning

Google My Maps

Om du har ett Google-konto har du också tillgång till Google My Maps (Mina kartor). Du bör ha den nya versionen av My Maps som har mera funktionalitet än den gamla.

Öppna Google Maps och för kursorn till sökfältet uppe till vänster. Efter en liten stund ser du “My Maps” eller “Mina kartor” längst ned, klicka på den. Klicka sedan på “Skapa” och sedan på “Importera” och ladda upp din rutt (och strandlinjeskiktet om det inte är över 5 Mb) som skall vara i KML-format. Symbolisera vid behov och välj en lämplig grundkarta.

Klicka sedan på “Dela” och gör kartan offentlig (klicka på Ändra… och välj Offentligt på webben) och skicka länken till romi.rancken@gmail.com respektive mnumers@abo.fi, eller alternativt, bjud in oss i “Bjud in personer”-fältet.

 

ArcGIS Online

Ladda upp rutten och ditt strandlinjeskikt (i vektorform) till ditt konto på ArcGIS Online (www.arcgis.com). Du kan välja mellan att ladda upp som shp-fil eller KML-fil. Om du väljer shp behöver du inte konvertera till KML, men istället måste du zippa filerna (shp, prj, shx, dbf och ev. andra som hör ihop med skiktet) innan du laddar upp dem. Skapa en ny karta i ArcGIS Online (använd som bakgrund den topografiska kartan) där du lägger till de här filerna. Om du laddar upp shp(zip)-filer, välj Lägg till – Lägg till lager från fil. Om du använder KML-filer, ladda upp dem först till Mitt innehåll och skapa sedan en ny karta och gå till Lägg till – Sök lager och sök efter de namn du gett filerna.

Gå till Mitt innehåll och klicka på kartan i listan. Då kommer det upp en editeringssida där du kan lägga till allmän information och metadata om kartan då du klickar på Redigera. Skriv in det värde du fått för virkesmängden i fältet Beskrivning och i fältet Sammanfattning skriver du en lämplig kort text som beskriver vad kartan handlar om.

Spara och dela kartan (dela den till Alla (publik) så  att andra får tillgång till den (använd länkikonen uppe i mitten av kartfönstret) och skicka länken till kartan till Romi och Mikael.