Select Page

WMS and WFS addresses

Kartat.kapsi.fi

Peruskarttarasterihttp://tiles.kartat.kapsi.fi/peruskartta?
Taustakarttahttp://tiles.kartat.kapsi.fi/taustakartta?
Ortoilmakuvahttp://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva?

Statistics Finland

Kuntapohjaiset tilastointialueethttp://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs
Metatietokuvaus
Väestö tilastointialueittainhttp://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wfs
Metatietokuvaus
Paavo – Postinumero­alueittainen avoin tietohttp://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wfs
Metatietokuvaus
Tilastoruudukko 1 km x 1 km
 
http://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs
Metatietokuvaus
Väestöruutuaineisto 1 km x 1 kmhttp://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs
Metatietokuvaus
Väestöruutuaineisto 5 km x 5 kmhttp://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs
Metatietokuvaus
Tieliikenne­onnettomuudethttp://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wfs
Metatietokuvaus
Oppilaitoksethttp://geo.stat.fi/geoserver/oppilaitokset/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/oppilaitokset/wfs
Metatietokuvaus
Tuotanto- ja teollisuuslaitoksethttp://geo.stat.fi/geoserver/ttlaitokset/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/ttlaitokset/wfs

SYKE

Palvelu
Valuma-aluejako ja uomaverkosto  
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Hydrografia/MapServer/WMSServer
Luonnonsuojelualueet, Natura2000 ja Erityislaeilla suojellut rakennusperintökohteet  
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_SuojellutAlueet/MapServer/WMSServer
Järvien syvyysaineistot  
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Korkeus/MapServer/WMSServer
Pohjavesialueet  
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGis/services/INSPIRE/SYKE_Geologia/MapServer/WMSServer
Corine Land Cover -aineistot  
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Maanpeite/MapServer/WMSServer
Image-mosaiikit  
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Ortoilmakuvat/MapServer/WMSServer
Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat (2. suunnittelukausi) ja vesienhoitoalueet  
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_AlueidenHallintaJaRajoitukset1/MapServer/WMSServer
Uimavesidirektiivin mukaiset uimarannat sekä maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet  
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_AlueidenHallintaJaRajoitukset2/MapServer/WMSServer
Metsäkasvillisuusvyöhykkeet ja suokasvillisuusvyöhykkeet  
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_EliomaantieteellisetAlueet/MapServer/WMSServer
Tulvariskialueet ja tulvavaaravyöhykkeet  
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Luonnonriskialueet/MapServer/WMSServer
Hydrologiset havaintopaikat, vesienhoitoalueiden pintavesien seurantapaikat ja vesienhoitoalueiden pohjavesien seurantapaikat  
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_YmparistontilanSeuranta/MapServer/WMSServer
Lajien levinneisyyden raportointiaineisto 2013  
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_LajienLevinneisyys1/MapServer/WmsServer
Lintujen levinneisyyden raportointiaineisto 2013  
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_LajienLevinneisyys2/MapServer/WmsServer
Luontotyyppien levinneisyyden raportointiaineisto 2013  
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_ElinymparistotJaBiotoopit/MapServer/WmsServer

HELCOM

Status assessments: https://maps.helcom.fi/arcgis/services/MADS/Sea_environmental_status/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Sea Environmental monitoring: https://maps.helcom.fi/arcgis/services/MADS/Sea_environmental_monitoring/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Pressures and Human Activities: https://maps.helcom.fi/arcgis/services/MADS/Pressures/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Biodiversity: https://maps.helcom.fi/arcgis/services/MADS/Biodiversity/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Maritime & Response: https://maps.helcom.fi/arcgis/services/MADS/Shipping/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Background: https://maps.helcom.fi/arcgis/services/MADS/Background/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS


Forest Centre/Skogscentralen/Metsäkeskus

Allt materialhttps://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/ows?
Skogsdatafigurerhttps://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/stand/ows?
Särskilt viktiga livsmiljöerhttps://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/habitat/ows?
Rastermaterialhttps://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/gridcell/ows?
Anmälningar om användning av skoghttps://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/forestusedeclaration/ows?