Select Page

Zonal statistics med QGIS

Zonal statistics är en funktion som kan användas för att få reda på egenskaperna hos de delar av ett raster som sammanfaller med ett område – en zon – i ett annat raster eller i en vektorfil av polygontyp. Man kan räkna ut till exempel medeltal eller minimum- och maximumvärden för zonen när det gäller den egenskap som rastret beskriver: höjd, lutning, temperatur etc.
I QGIS finns det två verktyg för zonstatistik, ett där man använder sig av vektorzoner (Zonal statistics) och ett annat (Zonal grid statistics) där man använder sig av två raster varav ett innehåller zoner av något slag (t.ex. vegetationstyper).

Uppgift

Räkna ut medelhöjden över havet för de olika skogsfigurerna på Kuuva-området på Runsala.

Ta in rastret L3322G.xyz i QGIS, det är nedladdat från Lantmäteriverkets nedladdningstjänst och koordinatsystemet är följdaktligen EUREF-FIN (EPSG 3067).

Ta också in filen Runsala.shp i QGIS (EUREF-FIN).

Sätt lantmäteriverkets WMS-grundkarta som bakgrund, adressen är http://tiles.kartat.kapsi.fi/peruskartta?

Öppna QGIS Toolbox (Processing – Toolbox), se till att Advanced interface är valt (längst ned i panelen) och sök på “zonal” då får du fram bl.a. ett verktyg som heter Zonal Statistics. Det är mycket lätt att använda, ange bara ditt raster- respektive vektorlager och ett kolumnprefix, t.ex. _ZS. Du kan välja om du vill spara resultatfilen eller bara ha den temporärt i QGIS-fönstret. Klicka på Run och öppna attributtabellen i det nya lagret.

När du går längst till höger i tabellen hittar du ett antal nya fält som innehåller statistik om respektive zon.

Symbolisera höjdrastret med t.ex. spektrumfärger och gör det halvgenomskinligt och etikettera det nya vektorlagret med siffror från Mean-fältet. Minska antalet nollor i etiketterna genom att klicka på Formatting och Decimal places och skriva in 2.